Instruktører


         

Drammen Svømmeklubb har et instruktør-team på ca. 17 instruktører fordelt utover 9 forskjellige kurs. For å bli ansatt som instruktør for klubben er de forpliktet til:

· Skaffe gyldig politiattest

· Bestå livredningstest (1 gang i året)

· Delta på utdanning fra NSF

· Instruktører for Hval, Skilpadde, Pingvin & Selungen deltar minimum på Begynnerinstruktør (les mer HER)

· Instruktører for Sel 2, Sel 1, Sjøløve, Delfin & Hai deltar både på Begynnerinstruktør og Videregående instruktør (les mer HER)

Oppgaven som instruktør

  1. Gi dine elever en riktig god opplevelse av kursene
  2. Gjøre kursansvarlig oppmerksom hvis det skjer endringer i dine kurs
  3. Gjennomføre svømmekurs iht. de krav som settes av kursansvarlig og Norges Svømmeskole
  4. Være kreativ og komme med gode ideer underveis i kursene
  5. Delta på instruktørmøter el. som er avtalt med kursansvarlig
  6. Være et godt forbilde for andre kolleger og dine elever
  7. Være positivt innstilt og lojal overfor kolleger, barn og foreldre
  8. Ta imot instrukser, være hjelpsom og ha mulighet til å utvikle deg i rollen som instruktør
  9. Gjennomføre livredningstesten minst en gang i året
  10. Ha personlig kontakt med barna 15-20 sekunder av gangen, før du rullerer til neste barn

Som instruktør har du et stort ansvar til å kunne formidle, vise og engasjere eleven i riktig retning. Du må kunne motivere elevene dine, og sørge for at de får den riktige utviklingen. Det viktigste er at elevene får et positivt forhold til elementet vann, og at de kan klare å håndtere elementet på en god måte.

Du lærer bort livreddende kunnskap!