Invitasjon Årsmøte 2019 – Obs. Ny dato.

Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte torsdag 28. mars kl. 18.30. Årsmøtet finner sted i 3.etasje på Drammensbadet (det store møterommet).

Møtet er åpent for alle, vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å være med å påvirke driften i klubben vår. Men for å ha stemmerett må man være medlem av klubben; man må ha betalt kontingent for 2018, evt. for 2019 innen 21.03.2019. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på årsmøtet.


Saksliste Årsmøte:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmeldingen 2018

5. Behandle revidert regnskap 2018

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Medlemskontigent

8. Budsjett 2019

9. Behandle organisasjonsplan for DSK

10. Valg av styre

11. Valg av valgkommité og revisor


Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret i Drammen svømmeklubb