Hva er Norges Svømmeskole?Norges Svømmeskole er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. Vi skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet.

Svømmekursene arrangeres av lokale svømmeklubber. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole kjører kurs etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.
Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, samt materiell som bøker, filmer, svømmeutstyr, plakater osv.

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse kun kan utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, i samarbeid med kursleder/instruktør, lage sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

· at svømmeopplæring skal være gøy

· ferdighetsutvikling

· svømmeteknisk utvikling

· kognitiv utvikling


Begynneropplæring

Videregåendeopplæring