PRISER & MEDLEMSKONTIGENT


Hval, Skilpadde, Pingvin, Selungen –  30min/1 gang per uke, 8 kursdager – 1450kr*

Sel- & Sjøløvemerket – 45min/2 gang pr. uke – 560kr/mnd **

Delfin- og Haimerket –  60min/2 ganger pr. uke – 600kr/mnd **

Intensivkurs (hval-selungen) – 30min/2 ganger pr. uke, 6 kursdager  – 1100kr*

Medlemskontingenten er på kr. 350,-. Den er obligatorisk for alle som deltar på trening i klubben, og gjelder for kalenderåret. Den dekker blant annet forsikring gjennom medlemskap i Norges svømmeforbund.

*Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 100 for barn nr. 2.

**Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 40/per mnd for barn nr. 2