PRISER & MEDLEMSKONTIGENT


Hval, Skilpadde, Pingvin, Selungen –  30min/1 gang per uke, 8 kursdager – 1450kr*

Sel 2 - 45min/1 gang pr. uke. - 400kr/mnd**

Sel 1, Sjøløve, Delfin og Hai - 45min/2 ganger pr. Uke 560kr/mnd**

Intensivkurs (hval-selungen) – 30min/2 ganger pr. uke, 8 kursdager  – 1450kr*

Medlemskontingenten er på kr. 350,-. Den er obligatorisk for alle som deltar på trening i klubben, og gjelder for kalenderåret. Den dekker blant annet forsikring gjennom medlemskap i Norges svømmeforbund.

*Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 100 for barn nr. 2.

**Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 40/per mnd for barn nr. 2