Glitre SK ble stiftet oktober 2017 med bakgrunn i et ønske fra de eldste svømmerne i kretsens klubber om å kunne konkurrere på samme lag og ta opp kampen med de større klubbene i Norge.

Glitre SK er et samarbeid mellom alle åtte klubbene i Buskerud svømmekrets hvor de med individuelle NM krav får tilbudet om deltagelse samt de som kvalifiserer seg til ulike stafettlag.

Glitre SK fungerer som et elitesamarbeid i Buskerud svømmekrets og består av et eget styre som utgjøres av en person fra hver av de åtte klubbene. Omfanget av Glitre samarbeidet gjør at særegne samlinger og leire arrangeres. Vi reiser også som en samlet tropp til NM.

Følg Glitre SK på Instagram for et innblikk i hvordan samarbeidet fungerer og for å se litt av både utøverne og trenerne.