Regler

Regler for Drammen Svømmeklubb


Retningslinjer for foreldre/foresatte

· Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Drammen svømmeklubb, men er du med følger du våre regler

· Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du

· Respekter trenerens arbeid

· Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

· Lær barna å tåle både medgang og motgang

· Motiver barna til å være positive på trening

…….. – Vis god sportsånd og respekt for andre.

…….. – Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om den det gjelder

· Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Retningslinjer for utøvere

· Vis respekt for hverandre, treneren og andre du møter i svømmehverdagen

· Vi støtter og oppmuntrer hverandre – vi er alle på samme lag

· Vi respekterer klubbens verdier

· Når treneren snakker følger vi med

· Vi hjelper hverandre med å rydde opp etter oss

· Vi gleder oss over andres utvikling

· Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke

· Mobbing tolereres ikke

· Ønsker man å trene med andre klubber må dette avklares med hovedtrener/sportslig utvalg

· I Drammen SK utvikler vi vennskap

 

Retningslinjer for trenere og ledere

· Vær et godt forbilde

· Som trener skal du veilede, motivere og inspirere

· Bli kjent med utøverne og deres målsetninger

· Vis god sportsånd

· Respekter hverandre som trenere, se det positive i andres måter å gjennomføre treninger på

· Vær en god ambassadør for klubben

· Bidra til å fremme et godt sosialt miljø, lagmoral og vennskap

· På stevner kreves det at trener deltar på innsvømming

· Følge NIF sine retningslinjer i forhold til alkoholpolitikk. Foreldre sender sine barn med oss på tillit, og vi har mange forskjellige familier å ivareta.

 


For mer utfallende informasjon om lover og regler for DSK, vennligst se vår PDF om Lover for DSK.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten finner du på Trakassering PDF

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette inn på siden aksepterer du bruk av informsjonskapsler.