· Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.

· Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven.

· Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.

· Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes.

· Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.

· Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene legges ut på nett senest 1 uke før.

· Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.

· Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

· Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

· Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12


Årsmøtedokumenter:

Protokoll Årsmøte 2019

Revisjonsberetning for 2018

Invitasjon og beretning 2019

Invitasjon og beretning 2018

Invitasjon og beretning 2017

Invitasjon og beretning 2016