PÅMELDING & INFORMASJON OM KURS


Når du skal foreta en påmelding skjer dette på www.tryggivann.no. Dette er påmeldingsportalen til alle klubbene i Norge som er del av Norges Svømmeskole.


BEGYNNER OPPLÆRINGEN

Hval -  Skilpadde – Pingvin – Selunge

Vi har 5 kursrunder i året:
· Januar
· Mars
· Intensivkurs i juni
· August
· Oktober

Datoer for oppstart av kursene vil variere fra år til år pga. helligdager/ferie.

· Vi tar inn barn på kurs fra året de fyller 4 år.

· Vi vil anbefale de som ønsker å få plass på neste kursrunde å sette seg opp på ventelisten vår på tryggivann. Den kan finnes HER.

· Alle som står på ventelisten vil motta mail når det nærmer seg ny påmelding.

· Påmeldinger registreres fortløpende etter tur. Man mottar automatisk bekreftelse om plass på e-post, dersom man ikke mottar bekreftelse er sannsynligvis plassen ikke reservert.

· Vi gir fortrinnsrett for eksisterende deltakere i ca. 1 uke fra vi legger ut nye kurs. Alle eksisterende deltakere vil motta e-post om påmelding for nye periode til registrert e-post adresse.


VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Sel 2 — Sel 1 — Sjøløve — Delfin — Hai

Vi tar inn fra venteliste før 1.hver måned når det gjelder månedsfakturerte grupper. Alle som ønsker å starte på Videregående kurs bes møte opp til prøvesvømming. Dette må planlegges med kursansvarlig. Ellers gjelder aktiv utmelding for alle aktive deltakere på kursene. Det er 10 betalende måneder i løpet av ett år. Gruppene følger Drammen kommune sin skolerute.

PRISER & MEDLEMSKONTIGENT


Hval, Skilpadde, Pingvin, Selungen –  30min/1 gang per uke, 8 kursdager – 1450kr*

Sel 2 - 45min/1 gang pr. uke. - 400kr/mnd**

Sel 1, Sjøløve, Delfin og Hai - 45min/2 ganger pr. Uke 560kr/mnd**

Intensivkurs (hval-selungen) – 30min/2 ganger pr. uke, 8 kursdager  – 1450kr*

Medlemskontingenten er på kr. 350,-. Den er obligatorisk for alle som deltar på trening i klubben, og gjelder for kalenderåret. Den dekker blant annet forsikring gjennom medlemskap i Norges svømmeforbund.

*Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 100 for barn nr. 2.

**Ved påmelding av søsken trekkes en moderasjon på kr. 40/per mnd for barn nr. 2

 

INFORMASJON FØR OPPSTART


Praktisk informasjon vdr. deltakelse på Drammensbadet:

· Ingen av deltakerne skal ut i vannet før instruktørene er på plass og treningen har startet.
· Oppmøte skjer ca. 5 minutter før start, for å sikre at alle deltakere er på plass til timen begynner. Etter opprop kan det også være aktuelt å informere om regler, teori eller utføre landoppvarming.
· Husk at deltaker må dusje før kursstart.
· Om dere har spørsmål til instruktørene, vennligst ta dette opp enten etter opprop eller under avslutning, eller send mail til: kurs@drammensvommeklubb.no
· Husk at svømmeskolen følger skoleruten,- det er ikke svømmeskole i skoleferiene, eller ved helligdager.
· Alle deltakere får utdelt merke og diplom etter endt nivå. Utdelingen skjer siste dag, eller når deltaker underveis blir flyttet oppover i rekkene.
· Instruktør/trener har kun ansvaret for deltaker i den tiden treningen er. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for deltaker i både gang, dusj og garderobe, samt svømmehall om deltaker benytter seg av dette etter før/etter trening.
· Vi vil også informere om at Drammensbadet sine baderegler som også gjelder for våre deltakere. Vi ønsker å ha et forhold i hallen som er ryddig og sikkert, og behøver derfor at alle samarbeider om de regler som finnes. Du kan lese mer om det HER.

Anbefaler alle foresatte til deltakere på kurs å lese over "Foreldremappen" før oppstart av kurs.

 

UTSENDING AV INFORMASJON


All informasjon til deltakere på alle grupper sendes ut via e-post. Det er derfor viktig med gyldig e-postadresse som brukes og mobilnummer registrert på tryggivann.no. Den registrerte brukeren kan selv rette sine personlige data ved å logge inn i tryggivann, alternativt kan kontoret være behjelpelig.

OBS! Når dere oppretter en bruker på tryggivann.no - husk å ikke huke av "Ikke motta massemail". Dette er fordi det blir sendt ut viktige felles beskjeder over massemail. F.eks info om fortrinnsrett eller tekniske problemer som går utover kurstiden.

Alle eposter sendes ut fra en ”no-reply” adresse. Alle svar sendes til: kurs@drammensvommeklubb.no

 

INNGANGSBEVIS


Inngangssystemet administreres av Drammensbadet, og alle spørsmål i forbindelse med dette må henvendes til resepsjonen ved Drammensbadet.

Det utdeles chipper i starten av hver kursrunde. Om deltageren har chip fra tidligere kurs skal denne beholdes. Om man ikke fortsetter etter en avsluttet kursrunde må chippen leveres inn til resepsjonen for å unngå tilbakebetaling på 200kr.

INFORMASJON FØR OPPSTART


Praktisk informasjon vdr. deltakelse på Drammensbadet:

· Ingen av deltakerne skal ut i vannet før instruktørene er på plass og treningen har startet.
· Oppmøte skjer ca. 5 minutter før start, for å sikre at alle deltakere er på plass til timen begynner. Etter opprop kan det også være aktuelt å informere om regler, teori eller utføre landoppvarming.
· Husk at deltaker må dusje før kursstart.
· Om dere har spørsmål til instruktørene, vennligst ta dette opp enten etter opprop eller under avslutning, eller send mail til: kurs@drammensvommeklubb.no
· Husk at svømmeskolen følger skoleruten,- det er ikke svømmeskole i skoleferiene, eller ved helligdager.
· Alle deltakere får utdelt merke og diplom etter endt nivå. Utdelingen skjer siste dag, eller når deltaker underveis blir flyttet oppover i rekkene.
· Instruktør/trener har kun ansvaret for deltaker i den tiden treningen er. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for deltaker i både gang, dusj og garderobe, samt svømmehall om deltaker benytter seg av dette etter før/etter trening.
· Vi vil også informere om at Drammensbadet sine baderegler som også gjelder for våre deltakere. Vi ønsker å ha et forhold i hallen som er ryddig og sikkert, og behøver derfor at alle samarbeider om de regler som finnes. Du kan lese mer om det HER.

Anbefaler alle foresatte til deltakere på kurs å lese over "Foreldremappen" før oppstart av kurs.

 

UTSENDING AV INFORMASJON


All informasjon til deltakere på alle grupper sendes ut via e-post. Det er derfor viktig med gyldig e-postadresse som brukes og mobilnummer registrert på tryggivann.no. Den registrerte brukeren kan selv rette sine personlige data ved å logge inn i tryggivann, alternativt kan kontoret være behjelpelig.

OBS! Når dere oppretter en bruker på tryggivann.no - husk å ikke huke av "Ikke motta massemail". Dette er fordi det blir sendt ut viktige felles beskjeder over massemail. F.eks info om fortrinnsrett eller tekniske problemer som går utover kurstiden.

Alle eposter sendes ut fra en ”no-reply” adresse. Alle svar sendes til: kurs@drammensvommeklubb.no

 

INNGANGSBEVIS


Inngangssystemet administreres av Drammensbadet, og alle spørsmål i forbindelse med dette må henvendes til resepsjonen ved Drammensbadet.

Det utdeles chipper i starten av hver kursrunde. Om deltageren har chip fra tidligere kurs skal denne beholdes. Om man ikke fortsetter etter en avsluttet kursrunde må chippen leveres inn til resepsjonen for å unngå tilbakebetaling på 200kr.

MERKER OG DIPLOMER


Det deles ut diplomer og merke siste kursdag på alle kurs for begynnerkursene. Fra hvalmerket til selungenmerket. Barn som ikke oppfyller kravene for å bli flyttet opp til neste kurs vil bli tidelt ett ventemerke.

På videregående kurs, selmerket til haimerket, vil diplom og merke bli gitt når barna flyttes oppover i stigen underveis i treningsperioden, ansvarlig instruktør vil da utdele dette.

Etter endt semester, før påmelding til ny periode, kan man gå inn på tryggivann og hente anbefaling.

Anbefalingen vil være tilgjengelig etter 6. kursdag. Usikker på hvor du finner anbefaling? Klikk HER

 

Kursforløpet


Begynneropplæring

Drammen Svømmeklubb sine ordinære kursrunder er 8 kursdager.

1. Første kursdag. Både første og andre kursdag brukes til å eventuelt flytte rundt på barn som ikke passer til sitt opprinnelige kurs. Vi ber alle vennligst lese informasjonen på  Informasjon før Oppstart før første kursdag.

2. Både første og andre kursdag brukes til å eventuelt flytte rundt på barn som ikke passer til sitt opprinnelige kurs.

3. Ordinær kursdag.

4. Ordinær kursdag.

5. Ordinær kursdag.

6. Testdag opp mot NSF sine krav. Du kan lese om kravene for kursene på Begynneropplæring.

7. Ordinær kursdag.

8. Avslutning − merker og diplomer. Du kan lese mer om Merker og Diplomer her.


Videregående opplæring

I løpet av ett semester (jan-jun)/(aug-des) gjennomføres det 2 runder med livredning. Sjøløve, Delfin og Hai gjennomfører også mini-stevner ca. 3 ganger i halvåret. 2 ganger per semester tar instruktørene å melder inn hvem som er klare for neste nivå til kursansvarlig som vil korrespondere med foreldrene om bytte av kurs. Foreldrene kan når som helst sjekke hvordan barna ligger an i henhold til målene på tryggivann.no. Disse oppdateres ukentlig av kursets instruktører.

Utenom disse, jobber alle partiene mot målene for kursene som dere kan lese mer om på Videregående Opplæring.

 

MÅNEDSFAKTURERING


Gjelder Sel 2, Sel 1, Sjøløve, Delfin og Hai.

· Påmelding etter prøvetime via kursansvarlig. Vi tar inn nye deltakere fra ventelister ved ledige plasser.
· En periode går fra august-jul og fra januar-sommerferien.
· Når dere har fått plass på en gruppe kommer dere til å beholde plassen så lenge dere ønsker, vi benytter oss av aktiv utmelding.
· Faktureres 01. hver måned med 15 dagers betalingsfrist, faktura sendes på epost fra tryggivann.no
· Utmelding før den 01. hver måned. Utmelding gjøres på epost til: kurs@drammensvommeklubb.no
· Instruktørene vurderer underveis om deltakerne kan flyttes oppover i nivåstigen. Flyttingen vil skje i starten av en ny måned etter avtalt mellom kursansvarlig og foresatte.
· Totalprisen for et helt år er delt på antall måneder med treningsaktivitet. Prisen pr. måned er lik uansett antall treningsdager pr måned. Fakturering skjer alle måneder med unntak av juli & august.
· Barna vurderes jevnlig. De mottar også merke og diplom når de er klare for neste nivå. Dette kan hentes hos ansvarlig instruktør.
· Hvis det forekommer en streik, eller tekniske problemer som kommer i veien for normal drift, så er ikke vi ansvarlige for tap av treningstid.

FAKTURA


Faktura for de videregående kursene blir sendt ut via tryggivann og til den e-posten som er registrert der. Pass på at dette er en e-post dere sjekker og bruker da det er hit all viktig info kommer. Vi ber om at faktura betales innen fristen. Hvis fakturaen ikke blir betalt etter purring og trening er startet går den til inkasso, det vil da påløpe lovbestemt purre- og inkassogebyr. Er treningen ennå ikke begynt blir plassen frigitt og går da til første på venteliste.

Ved 2 eller fler ubetalte fakturaer vil inngangsbeviset til barnet annulleres.

Oversikt over dine fakturaer kan du finne ved å logge inn på www.tryggivann.no – min side – mine faktura.

Faktura for månedsfakturerte grupper blir sendt ut 01. hver måned. Det er 4 måneder i semesteret august – jul og 6 måneder i semesteret januar – sommerferien.

 

AVMELDING OG FRAVÆR


På grunn av stor pågang på våre treningsgrupper ber vi om at avbestilling av bekreftet plass gjøres så raskt som mulig slik at vi kan ta inn fra ventelisten.

Avbestilling senere enn en uke før semesterstart blir belastes med kr. 500.-.

Det er bundet påmelding og avmelding etter oppstart av kurs vil ikke bli tilbakebetalt.

På de videregående kursene praktiserer vi aktiv utmelding i løpet av semesteret, avmelding for semesterbaserte grupper må skje før 01. hver måned.

Dersom man er forhindret fra å møte første treningsdag bør man gi beskjed på e-post til kurs@drammensvommeklubb.no senest dagen etter slik at ikke plassen blir satt ledig. Vi har dessverre ikke anledning å erstatte tapte dager som skyldes feil ved svømmeanlegget eller fravær av årsaker som skyldes deltakers forhold, unntatt dersom fravær dokumenteres ved legeattest.

MERKER OG DIPLOMER


Det deles ut diplomer og merke siste kursdag på alle kurs for begynnerkursene. Fra hvalmerket til selungenmerket. Barn som ikke oppfyller kravene for å bli flyttet opp til neste kurs vil bli tidelt ett ventemerke.

På videregående kurs, selmerket til haimerket, vil diplom og merke bli gitt når barna flyttes oppover i stigen underveis i treningsperioden, ansvarlig instruktør vil da utdele dette.

Etter endt semester, før påmelding til ny periode, kan man gå inn på tryggivann og hente anbefaling.

Anbefalingen vil være tilgjengelig etter 6. kursdag. Usikker på hvor du finner anbefaling? Klikk HER

 

BarneidrettsforsikringenANNEN VIKTIG INFORMASJON:

Vilkår Norges Idrettsforbund PDF

Meld din skade HER

 

NORGES SVØMMESKOLE


Norges Svømmeskole er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. Vi skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet.

Svømmekursene arrangeres av lokale svømmeklubber. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole kjører kurs etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.
Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, samt materiell som bøker, filmer, svømmeutstyr, plakater osv.

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse kun kan utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, i samarbeid med kursleder/instruktør, lage sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

· at svømmeopplæring skal være gøy

· ferdighetsutvikling

· svømmeteknisk utvikling

· kognitiv utvikling