Svømmeinstruktør ved bassenget

Instruktørene

Drammen Svømmeklubb har et instruktør-team på ca. 17 instruktører fordelt utover 9 forskjellige nivåer. For å bli ansatt som instruktør for klubben er de forpliktet til:

  • Skaffe gyldig politiattest
  • Bestå livredningstest (1 gang i året)
  • Delta på instruktørutdanning fra NSF
    • Instruktører for Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen deltar minimum på Begynnerinstruktør (les mer HER)
    • Instruktører for Sel 2, Sel 1, Sjøløven, Delfin og Hai deltar både på Begynnerinstruktør og Videregående instruktør (les mer HER)
    • Noen av instruktørene våre har også deltatt på instruktørkurs for hvordan tilpasse svømmeopplæring til deltakere med funksjonsnedsettelser (les mer HER)

Hovedinstruktør

Drammen Svømmeklubb har en hovedinstruktør for videregåendekursene (sel2, sel1, sjøløven, delfin og hai). Hovedinstruktør sitt ansvar er å være ett kommunikasjonsledd mellom svømmeskoleansvarlig og instruktør-teamet, samt å være tilgjengelig for foresatte med spørsmål.

Svømmeskoleansvarlig

Svømmeskoleansvarlig i Drammen Svømmeklubb (DSK) organiserer og har ansvar for all aktivitet i svømmeskolen til DSK. De har ansvar for ansettelse av instruktører, oppsett av grupper i Tryggivann, påmeldinger med mer.

Svømmeskoleansvarlig:
Mariann Nordholm
mariann@drammensvommeklubb.no
Telefon: 466 28 255