Endre personopplysninger

All informasjon fra oss sendes på e-post gjennom tryggivann.no, derfor er det viktig at personopplysningene som ligger inne der er oppdaterte.

  • Logg inn på tryggivann.no
  • Velg “min side” fra menyen i øvre høyre hjørne
  • Husk å trykk “lagre endringene”

Bekrefte plass

Dersom betaling ikke går gjennom ved påmelding er plassen reservert i fire timer eller frem til den blir betalt og bekreftet. Dersom DSK melder på barnet ditt for deg kan du også bruke denne for å bekrefte påmelding og betale.

  • Logg inn på “tryggivann.no”
  • Velg “bekreft plass” fra menyen i øvre høyre hjørne
  • Velg plassen du vil bekrefte og betal med nettbetaling