Påmelding til svømmeopplæring skjer gjennom tryggivann.no, denne nettsiden brukes av alle klubber som tilbyr svømmeopplæring etter Norges Svømmeskole sin opplæringsstige.


Alle nivåene våre er kontinuerlige og har opptak en gang i måneden. I slutten av hver måned vil deltakere på ventelister få tilbud om ledige plasser.

Ved påmelding i januar og august vil tidligere deltakere ha fortrinnsrett på tilgjengelige plasser, restplasser sendes videre til ventelister.

Barn kan starte fra og med året de fyller 4 år. Obs! Bassenget vi har svømmeopplæring i er 80cm dypt.


begynnernivåene (hval, skilpadde, pingvin og selungen) blir alle nye deltakere vurdert første dagen og plassert i gruppe med passende nivå (alle tidspunkter for begynnernivåer har alle fire nivåer tilgjengelig). Dersom deltaker er meldt på begynnernivå, men vurderes til videregående nivå vil svømmeskoleansvarlig ta kontakt med foresatt for å finne nytt tidspunkt.

videregåendenivåene (sel2, sel1, sjøløven, delfin og hai) får alle som melder på venteliste tilbud om prøvesvøm slik at en instruktør kan vurdere hvilke nivå som er best(det kan være noe ventetid fra man melder på venteliste til man får tilbud om prøvesvøm). Etter prøvesvøm blir deltaker plassert på ventelisten til riktig nivå og derfra får man tilbud om ledige plasser i slutten av hver måned.

Link til ventelister