Viktig informasjon angående LÅMØ!

07.03.2020

Her kommer litt informasjon rundt LÅMØ og Corona virus! – LÅMØ planlegges gjennomført, men dessverre UTEN tilskuere.

NSF i samarbeid med NIF følger situasjonen fra dag til dag. Alle beslutninger tas basert på informasjon fra fagpersoner i Folkehelseinstituttet og kommune-fylkes lege i respektive kommune.

LÅMØ planlegges gjennomført i alle landsdeler, men dessverre uten tilskuere for å redusere muligheten for smitte i stor folkemengde innendørs. Utøvere, trenere og lagledere har tilgang til arenaen. NSF har som mål og gjennomføre LÅMØ, men vi ønsker ikke at dette skal gå utover folkehelsen.

1. NSF og arrangør vil ta de forhåndsregler som anbefales av Folkehelseinstituttet.

2. Videre forventer vi at utøvere, trenere og støtteapparatet selv følger Folkehelseinstituttet og kommunelegens anbefalinger.

3. Strykninger gjøres på vanlig måte.

Hvis situasjonen skal forverre seg og LÅMØ ikke blir gjennomførbart, tas denne beslutningen av NSF pr landsdel. Hvis en eller flere landsdeler ikke får gjennomført LÅMØ vil ranking for påmeldte utøvere inn til LÅMØ være gjeldene for kvalifisering inn til ÅM for alle landsdeler.

NSF vil publisere fortløpende oppdateringer hjemmesiden og Medley.

Informasjon fra Cato Bratbakk – NSF