Vi følger Drammen kommune sin skolerute for svømmeopplæringen vår (unntak høst 2021 er at svømmeopplæring starter 23. august istedenfor 18. august).