Da de norske helsemyndigheter har kommet med nye tiltak når det gjelder virussituasjonen og smittebegrensning, så må Drammen Svømmeklubb rette seg til disse og gjøre nødvendige endringer.

Med bakgrunn i helsemyndighetenes forbud mot organisert idrett og stenging av blant annet svømmehaller vil all trenings- og kursaktivitet hos Drammen Svømmeklubb opphøre umiddelbart. Vi vil framover følge med på Helsemyndighetenes tiltak og råd og komme tilbake med mer informasjon. Helsemyndighetenes tiltak gjelder i første omgang fram til 26.03.20.

– Styret.

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert når det kommer til informasjon vedrørende trenings- og kursaktivitet.