Invitasjon Årsmøte 2021

Invitasjon Årsmøte 2021

Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte torsdag 20.mai kl. 19.00. Årsmøtet gjennomføres som elektronisk møte Teams.

Møtet er åpent for alle, vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å være med å påvirke driften i klubben vår. Men for å ha stemmerett må man være medlem av klubben; man må ha betalt kontingent for 2020, evt. for 2021 innen 20.04.2021. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på årsmøtet


Saksliste Årsmøte:

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 • Behandle årsmeldingen 2020
 • Behandle revidert regnskap 2020
 • Behandle innkomne forslag og saker
 • Medlemskontingent
 • Budsjett 2021
 • Behandle organisasjonsplan for DSK
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité og revisor

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret i Drammen svømmeklubb

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette inn på siden aksepterer du bruk av informsjonskapsler.