Innkalling til årsmøte i Drammen SK 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen svømmeklubb.


Årsmøtet avholdes 18.mars 2024 klokken 18:30 på Drammensbadet (møterom 3 etasje).
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 4.mars til
Styret@drammensvommeklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
én uke før årsmøtet på www.drammensvommeklubb.no.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drammen SK i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Drammen SK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
www.drammensvommeklubb.no.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes på
jenny@drammensvommeklubb.no


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret