Videregående opplæring


SEL 2

Læringsmål

· Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.

· Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye.

Delmål

· Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side.

· Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel(flytepinne/pølse), med pusting.

· Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings – line/livbøye («throw»).

Meters-mål: 100m


SEL 1

Læringsmål

· Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.

· Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye.

Delmål

· Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.

· Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel(flytepinne/pølse), med pusting.

· Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.

·  Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann.

·  Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming.

· Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.

· Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.

· Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»).

Meters-mål: 250m


SJØLØVE

Læringsmål

· Kunne utføre bryst-og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen).

· Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.Å. -tillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest.

Delmål

· Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel).

· Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet).

· Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark.

· Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet.

·  Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus).

· Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning.

· Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Meters-mål: 500m


DELFIN

Læringsmål

· Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert.

· Kunne svømme med klær og trå vannet.

Delmål

· Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning.


HAI

Læringsmål

· Kunne svømme medley.

· Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk.

· Kunne grunnleggende livredning i vann.

Delmål

· Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg.

· Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst.

· Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl.

· Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

· Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.

· Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

· Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

Meters-mål: 100m individuell medley + 1200m

Informasjonsgruppe på facebook for foresatte