Sel2

Læringsmål

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye.

Delmål

 • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side.
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel(flytepinne/pølse), med pusting.
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings – line/livbøye («throw»).

Sel1

Læringsmål

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye.

Delmål

 • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel(flytepinne/pølse), med pusting.
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.
 • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann.
 • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming.
 • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.
 • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»).
Sjøløvemerket

Sjøløven

Læringsmål

 • Kunne utføre bryst-og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen).
 • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.Å. -tillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest.

Delmål

 • Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel).
 • Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet).
 • Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark.
 • Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet.
 • Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus).
 • Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning.
 • Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).
Delfinmerket

Delfin

Læringsmål

 • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert.
 • Kunne svømme med klær og trå vannet.

Delmål

 • Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning.
 • Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m.  
 • Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel).  
 • Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert.  
 • Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.  
 • Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann, og kunne varsle om hjelp (1-1-3).
Haimerket

Hai

Læringsmål

 • Kunne svømme medley.
 • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk.
 • Kunne grunnleggende livredning i vann.

Delmål

 • Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg.
 • Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst.
 • Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl.
 • Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.
 • Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.
 • Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.
 • Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.

Norges svømmeskole

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.