Evaluering DSK høst 2019

Tenk godt gjennom spørsmålene og vær ærlig i tilbakemeldingen.