Evaluering DSK-utøvere høst 2019

Ta deg god tid. Tenk gjennom spørsmålene nøye og vær ærlig i svarene du gir.